LH, s-

System

Serum

Synonym

Luteiniserande hormon. Lutropin 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Centrifugeras inom två timmar.
  • Serum i rör utan tillsats måste avskiljas om provet inte ska mätas samma dag.
  • Serum i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8 grader C, därefter måste serum avskiljas.
  • Kapillärprov i motsvarande mikrorör. 

Minsta volym

200 µL  

Referensintervall

Kvinnor

Fas Koncentration
Follikulär fas 0 - 12 U/L
Luteal fas 0 - 15 U/L

Män

Koncentration
0,8 - 8 U/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, U/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21