Leukocyter, b-

System

Helblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 - 1 dagar   13,0 - 38,0 x 109/L
2 dagar - 3 dagar   9,4 - 34,0 x 109/L
4 dagar -  2 v   5,0 - 21,0 x 109/L
3 v - 4 v   5,0 - 20,0 x 109/L
5 v -  2 mån   5,0 - 19,5 x 109/L
3 mån - 2 år   6,0 - 17,5 x 109/L
3 år - 4 år   6,0 - 17,0 x 109/L
5 år - 6 år   5,5 - 15,5 x  109/L
7 år - 8 år   5,0 - 14,5 x 109/L
9 år - 16 år   4,5 - 13,5 x 109/L
17 år -  18 år   4,5 - 13,0 x 109/L
> 18 år   3,5 - 8,8 x 109/L


Kommentar: < 12h ref.v. 9,0 - 30,0 x 109/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L 

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/ljusspridning/impedansmätning 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21