Hemoglobin, b- (b-Hb)

System

Helblod

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
0 - 8 dagar   145 - 225 g/L
9 dagar -  2 v   135 - 215 g/L
3 v -  4 v   125 - 205 g/L
5 v -  2 mån   100 - 180 g/L
3 mån   90 - 140 g/L
4 mån -  6 mån   95 - 135 g/L
7 mån -  2 år   105 - 135 g/L
3 år - 8 år   115 - 135  g/L
9 år - 12 år   115 - 155 g/L
13 år -  18 år   120 - 160 g/L
> 18 år   117-153 g/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
0 - 8 dagar   145 - 225 g/L
9 dagar -  2 v   135 - 215 g/L
3 v -  4 v   125 - 205 g/L
5 v -  2 mån   100 - 180 g/L
3 mån   90 - 140 g/L
4 mån -  6 mån   95 - 135 g/L
7 mån -  2 år   105 - 135 g/L
3 år - 8 år   115 - 135  g/L
9 år - 12 år   115 - 155 g/L
13 år -  18 år   130 - 160 g/L
> 18 år   134 - 170 g/L


Kommentar: < 12h ref.v. 135 - 195

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L  

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21