FSH, s-

System

Serum

Synonymer

  • Follikelstimulerande hormon.
  • Follitropin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1

Provtagning

1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.

Minsta volym

200 µL

Referensintervall

Kvinnor

Stadie   Koncentration
Fertil   1,7 -  11 U/L
Postmenopaus   22 - 153 U/L

Män

0,7 - 11 U/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, U/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21