Flödescytometri (FACS)

Mer information

Benmärg - Immunofenotyp

B - Immunofenotyp

Senast uppdaterad: 2016-07-05 14:53