Fibrinogen, p-

1,8

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 fullt Citrat-rör med venblod, blå/blå propp.
  • Provet transporteras OMEDELBART till lab.
  • Centrifugeras (plasma avskiljes) snarast vid 2000g i 10 min.
  • Plasma hållbart 8 h i rumstemp (ej kyl).
  • Vid längre förvaring fryses provet.
    OBS! skickas på kolsyreis.

Referensintervall

1,8 - 3,8 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Tidmätning

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-06-01 07:04