FACS (flödescytometri)

Läs mer

Benmärg - immunofenotyp

B - imunnofenotyp

Senast uppdaterad: 2016-07-05 09:58