FACS (flödescytometri)

Läs mer

Benmärg - immunofenotyp

B - imunnofenotyp

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21