EVF, b-

System

Helblod

Synonym

Erytrocyter, volymfraktion, Hematokrit

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Ingår i profil Hematologistatus inkl. cytokemisk diff och Erytrocytprofil

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärblod i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder Andel
0 - 8 dagar 0,45 - 0,67
9 dagar -  2 v 0,42 - 0,66
3 v -  4 v 0,39 - 0,63
5 v -  2 mån 0,31 - 0,55
3 mån 0,28 - 0,42
4 mån -  6 mån 0,29 - 0,41
7 mån -  2 år 0,33 - 0,39
3 år - 8 år 0,34 - 0,40
9 år - 12 år 0,35 - 0,45
13 år -  18 år 0,36 - 0,46
> 18 år 0,350 - 0,458


Kommentar: < 12h ref.v. 0,420 - 0,600

Pojkar och män

Ålder Andel
0 - 8 dagar 0,45 - 0,67
9 dagar -  2 v 0,42 - 0,66
3 v -  4 v 0,39 - 0,63
5 v -  2 mån 0,31 - 0,55
3 mån 0,28 - 0,42
4 mån -  6 mån 0,29 - 0,41
7 mån -  2 år 0,33 - 0,39
3 år - 8 år 0,34 - 0,40
9 år - 12 år 0,35 - 0,45
13 år -  18 år 0,37 - 0,49
> 18 år 0,393 - 0,501


Kommentar: < 12h ref.v. 0,420 - 0,600

Storhet och enhet

Volymfraktion

Mätprincip

Beräkning/centrifugering

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21