Erytrocyter, b- (b-EPK)

System

Helblod

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Ingår i profil Hematologistatus inkl. cytokemisk diff och Erytrocytprofil och Retikulocyter

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
0 - 8 dagar   4,0 - 6,6 x 1012/L
9 dagar -  2 v   3,9 - 6,3 x 1012/L
3 v -  4 v   3,6 - 6,2 x 1012/L
5 v -  2 mån   3,0 - 5,4 x 1012/L
3 mån   2,7 - 4,9 x 1012/L
4 mån -  6 mån   3,1 - 4,5 x 1012/L
7 mån -  2 år   3,7 - 5,3 x 1012/L
3 år - 8 år   3,9 - 5,3  x 1012/L
9 år - 12 år   4,0 - 5,2 x 1012/L
13 år -  18 år   4,1 - 5,1 x 1012/L
> 18 år   3,94 - 5,16 x 1012/L


Kommentar:
< 12h ref.v. 3,9 - 5,5

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
0 - 8 dagar   4,0 - 6,6 x 1012/L
9 dagar -  2 v   3,9 - 6,3 x 1012/L
3 v -  4 v   3,6 - 6,2 x 1012/L
5 v -  2 mån   3,0 - 5,4 x 1012/L
3 mån   2,7 - 4,9 x 1012/L
4 mån -  6 mån   3,1 - 4,5 x 1012/L
7 mån -  2 år   3,7 - 5,3 x 1012/L
3 år - 8 år   3,9 - 5,3  x 1012/L
9 år - 12 år   4,0 - 5,2 x 1012/L
13 år -  18 år   4,5 - 5,3 x 1012/L
> 18 år   4,25 - 5,71 x 1012/L


Kommentar:
< 12h ref.v. 3,9 - 5,5

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, x 1012/L

Mätprincip

Räkning, ljusspridning/impedansmätning

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21