Erytrocyt-indices, b-

System

Erytrocyter

Synonym

MCH, MCHC, MCV

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Ingår i profil Hematologistatus inkl. cytokemisk diff och Erytrocytprofil

Provtagning

1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.

Referensintervall (Erc (b)-MCH)

Ålder Storhet/enhet
0 - 8 dagar 31 - 37 pg
9 dagar -  2 mån 28 - 40 pg
3 mån 26 - 34 pg
4 mån -  6 mån 25 - 35 pg
7 mån -  2 år 23 - 31 pg
3 år - 8 år 24 - 30 pg
9 år - 12 år 25 - 33 pg
13 år -  18 år 25 - 35 pg
> 18 år 27,1 - 33,3 pg

Referensintervall (Erc (b)-MCHC)

Ålder Storhet/enhet
0 - 8 dagar 290 - 370 g/L
9 dagar - 4 v 280 - 380 g/L
5 v - 2 mån 290 - 370 g/L
3 mån -  2 år 300 - 360 g/L
3 år -  18 år 310 - 370 g/L
> 18 år 317 - 357 g/L

 
Kommentar: < 12h ref.v. 300 - 360 g/L

Referensintervall (Erc (b)-MCV)

Flickor och kvinnor

Ålder Storhet/enhet
0 - 8 dagar 95 - 121 fL
9 dagar - 2 v 88 - 126 fL
3 v - 4 v 86 - 124 fL
5 v - 2 mån 85 - 123 fL
3 mån 77 - 115 fL
4 mån - 6 mån 74 - 108 fL
7 mån - 2 år 70 - 86 fL
3 år - 8 år 75 - 87 fL
9 år - 12 år 77 - 95 fL
13 år - 18 år 78 - 102 fL
> 18 år 82 - 98 fL


Kommentar:
< 12h ref.v. 98 - 118 fL

Pojkar och män

Ålder Storhet/enhet
0 - 8 dagar 95 - 121 fL
9 dagar - 2 v 88 - 126 fL
3 v - 4 v 86 - 124 fL
5 v - 2 mån 85 - 123 fL
3 mån 77 - 115 fL
4 mån - 6 mån 74 - 108 fL
7 mån - 2 år 70 - 86 fL
3 år - 8 år 75 - 87 fL
9 år - 12 år 77 - 95 fL
13 år - 18 år 78 - 98 fL
> 18 år 82 - 98 fL


Kommentar:
< 12h ref.v. 98 - 118 fL

Storhet och enhet

Massa, pg. Masskoncentration, g/L. Volym, fL

Mätprincip

Beräkning/mätning. Primäranalyser: B-EPK, B-EVF och B-Hb

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21