Alfa-1-antitrypsin-pi-typning, s-/p-

Laboratorium

Klinisk Kemiska Avdelningen  

Adress

Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö
Telefon: 040-33 10 00  

Mer info

S-Pi-typning (alfa1-Antitrypsin, klassning av fenotyp)  

Intern analyskod

2330

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23