Analyslista

Information kring transporter av prover till SU under EU-toppmötet i Göteborg 16-17 november

Provtagning för analyser som utförs på SU bör i möjligaste mån undvikas dessa dagar på grund av begränsad framkomlighet.

Torsdag 16:e november: Transporterna utförs enligt ordinarie schema, dock väntas begränsad framkomlighet från kl. 12:00, vilket kan resultera i störningar i transportnätet.

Fredag 17: november: Transporterna utförs inte enligt ordinarie schema, dock används en extra transport från SÄS Borås. Prover inkomna provinlämningarna på SÄS Borås före kl. 10:00 skickas med denna transport. Prover inkomna till SÄS Borås efter kl. 10 transporteras på måndag morgon.

Vid frågor kontakta någon av enhetscheferna på laboratoriemedicin

- - - 

Här finns analyslistan och användbar information vid provtagning.

Prioritet anger hur snabbt det är möjligt att få provsvaret, efter provets ankomst till lab.
Om två prioriteter anges avses akut respektive rutinbeställning.

1 = minut - timmar
2 = < 1 dygn
3 = 1 -3 dygn
4 = < 1 vecka
5 = 1 - 2 veckor
6 = analys hos annat laboratorium

Analyser med prioritet 1 kan akutbeställas. Märk då även röret med AKUT-etikett. Önskas akut analys på en komponent med annan prioritet, måste laboratoriet (eller jourhavande laboratorieläkare) kontaktas. 

Helgprover eller veckoslutsprover med önskemål om svar under helgen beställs och märks med AKUT-etikett.

A| B | C | DEFGHIJKLMNOPQRSTUV | W | X | YZ | Å | Ä | Ö

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Y
 • Z
 • Ö


Senast uppdaterad: 2017-11-17 16:15