Strokeavdelning E41

Studerande

E41 är en neurologi och strokevårdsavdelning.  Här kan du som studerar till sjuksköterska få göra din VFU i kursen Allmän omvårdnad, termin 2 eller Somatisk omvårdnad i termin 4. Även du som läser på Omvårdnadsprogrammet kan göra din APL (arbetsplatsförlagt lärande)här.

Förberedelser och introduktion

För sjuksköterskestudenter:

Du får grundläggande information om VFU och schema och dina handledares namn via mail från huvudhandledaren på din studentmailadress som du har på Högskolan i Borås, innan du startar din VFU. Eftersom du under din praktikperiod kommer att få ett eget login till vår dokumentationsmodul behöver du innan din praktikperiod ha läst igenom informationshandboken för IT-användare.

Handbok för IT-användare på SÄS (pdf)

För APL-eveler:

Du får grundläggande information om APL och schema och dina handledares namn via mail (den adress som har förmedlats av din lärare till huvudhandledaren) innan du startar din APL. Du är självklart också välkommen att kontakta mig om du har frågor och funderingar inför din placering på R55.

För samtliga sjuksköterskestudenter och APL-elever:

Vi vill tillsammans med dig forma din verksamhetsförlagda undervisning (VFU) så att den blir anpassad utefter dina personliga mål och de kursmål som du har med dig från din utbildning. Det är därför betydelsefullt för din bashandledare att få ta del av dina personliga mål. Kursmålen har ansvarig på högskolan skickat över till oss. Skriv ett personligt brev där du berättar vad du har för personliga önskemål och förväntningar/farhågor på din placering på R55. Skicka över din presentation i en word-fil eller PDF-fil, innan du startar din VFU hos oss. Skicka din presentation till huvudhandledare, se kontaktuppgifter nedan.

Så här arbetar vi

Vi är en akut vårdavdelning där patienter med någon neurologisk åkomma, stroke eller TIA vårdas. Avdelningen har 22 fastställda vårdplatser. På avdelningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietist och kurator i ett nära samarbete. Under din VFU-placering får du således möjlighet att få en god inblick i andra professioners verksamhetsområde.

En sjuksköterska och en eller två undersköterskor har ansvar för ett team med åtta eller nio patienter. På avdelningen finns tre team och vi har plats för 22 patienter. Tisdag och torsdag eftermiddag har teamen rehab-möten kring patienterna. Vården av strokepatienter innefattar akut omhändertagande, rehabilitering samt planering av eftervård.

Praktisk information

Du hittar oss i Rehabiliteringscentrum, ingång 10 på plan 5. Om du skulle bli sjuk eller av andra anledningar inte kan närvara på dina arbetspass är det viktigt att du hör av dig till avdelningen på det nummer som står under kontaktuppgifter.

Karta

Huvudhandledaren visar dig vid introduktionen var du kan byta om. Ta med 2 hänglås till skåpet samt arbetsskor. På avdelningen finns ett personalrum med kyl/frys och mikrovågsugn. Det finns också möjlighet att köpa mat i personalrestaurangen eller i någon av cafeteriorna. Du får ett nyckelkort vid introduktionen till din VFU och denna är en värdehandling som du ansvarar för och återlämnar i slutet av din placering.

Kontakt

Patrice Anderberg, huvudhandledare

Telefon
033 - 616 14 38

E-post
E-postadress 

Strokeavdelning E41

Telefon
033 - 616 39 00


OBS!
 Alla praktikplatser beställs via studierektor Eva-Britt Wüstenhagen.

Telefon
033 - 616 19 19

E-post
E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28