SÄS vårdstipendium

Två gånger per år delar Södra Älvsborgs sjukhus ut ett stipendium för bästa magister- och kandidatuppsats. Utdelningen av stipendiet sker vid terminsavslutning i samband med de aktiviteter som anordnas av Institutionen för vårdvetenskap.

Den 2 juni delade Södra Älvsborgs Sjukhus ut stipendium för bästa kandidatuppsats och bästa magisteruppsats.

Vinnande kandidatuppsats heter:  Hur patienten upplever att läsa sin egen patientjournal: Ett verktyg till ökad delaktighet eller risk för missförstånd och oro?  Den är skriven av Sofia Sindsjö och Anna-Karin Wallmyr. 

Vinnande magisteruppsats heter : Drömmen hade varit att ha ett hälsosamtal varje år..” En intervjustudie om skolsköterskans hälsobefrämjande arbete. Den är skriven av Linda Johansson och Gunnel Pedersen.

Kriterier

  • Uppsatsen skall ha en vårdvetenskaplig förankring med tydlig integration mellan teori och praktik samt innefatta en uttrycklig beskrivning av kliniska implikationer.
  • Uppsatsen skall vara examinerad och godkänd med betyget ”Väl godkänd” under föregående eller innevarande termin.
  • Minst en av författarna skall ha genomfört en period med verksamhetsförlagda studier eller vara tillsvidare anställd vid SÄS.

Stipendiet är på 5000 kr per uppsats och utdelas två gånger/år. Utdelningen av stipendiet sker vid terminsavslutning, i samband med de aktiviteter som anordnas av Institutionen för vårdvetenskap, av representant från Södra Älvsborgs Sjukhus.

Bedömning

Uppsatserna bedöms av en uppsatskommitté bestående av representanter från Södra Älvsborgs sjukhus och Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Ansökan

Uppsatsen skickas med mail till Eva-Britt Wüstenhagen, studierektor Södra Älvsborgs sjukhus.

Välkommen med din uppsats!

Kontakt

Eva-Britt Wüstenhagen, Studierektor 

Telefon 
033 - 616 1919
0700 - 82 43 71  

E-post
E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31