Studierektorer

Kontakt

Övergripande studierektor för ST
Laila Mikaelsson
Tfn 033-616 4762  
E-post E-postadress


Utbildningsledare/Utbildningsansvarig Campus Säs

Berit Lemburg
E-post
 E-postadress

Klinikstudierektorer

Akutkliniken AVC,
Sofia Willner
E-post E-postadress 

Anestesikliniken,
Maria Ahlerup (föräldraledig)
E-post E-postadress 

Ina Kirkbakk
E-post  E-postadress

 

Barn- och ungdomskliniken
Angelica Steen
E-post E-postadress

 

Barn och ungdomspsykiatriska kliniken
Helene Hollender
E-post E-postadress

 

Bild- och laboratoriemedicin
Karin Svensson,
E-post E-postadress

 

Kirurg och öronkliniken
Kirurgen: Valeri Strokan
E-post E-postadress

Öron: Arman Eskandari-Pour
E-post E-postadress

 

Klinik för Hud/STD, Infektion, Vårdhygien och Ögon
Hud/STD: Christina Henriksson
E-post E-postadress

Infektion: Anna Widell
E-post E-postadress

Ögon: Alf Persson
E-post E-postadress


Kvinnokliniken

Pihla Kuusela
E-post E-postadress

 

Medicinkliniken
Per Fransson
E-post E-postadress


Neuro- och rehabiliteringskliniken

Neuro/geriatrik: Anders Larsson,
E-post E-postadress

Neuro/rehab: Jenny Nordin
E-post E-postadress

 

Ortopedkliniken
Sarantos Nikou
E-post E-postadress

Vuxenpsykiatriska kliniken
Ana Dinca
E-post E-postadress

 

 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 08:45