Verksamhetsintegrerat lärande (ViL)

Välkommen till Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Vi bedriver läkarutbildning för termin 5-11 i samverkan med Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin.

Korta fakta om SÄS

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Detta, i kombination med en stor akutverksamhet, betyder att för de flesta patienter kan hela deras vård ges på sjukhuset. Sjukhuset har drygt 4000 anställda, varav de flesta arbetar vid SÄS Borås.

Utbildning på SÄS

SÄS har sedan många år bedrivit verksamhetsförlagd utbildning, både för vård- och läkarstudenter. Dessutom har forskningen fått en allt mer framträdande roll. Tillsammans  innebär det att det finns kunskap, erfarenhet och intresse för att skapa en god lärandemiljö.

Utbildningsenheten Campus - här finns:

  • Möjlighet att förvara, värma och äta medhavd mat
  • Omklädningsrum, kläder och skåp - tänk på att ta med lås
  • Föreläsnings- och utbildningssalar samt datasal

Lärare, kursansvariga och personal på Campus arbetar tillsammans för att din tid här hos oss i Borås ska bli både lärorik och utvecklande. Vårt Campus startade i nuvarande lokaler hösten 2016.

  

Övergripande studierektor
Per-Ola Andersson 
E-postadress
tfn 033-616 10 12

Administratör
Erica Andersson   

tfn  033-616 24 38

Kursansvariga

Kardiologi
Maria Odqvist
E-postadress

Akutmedicin
Piotr Matusik
E-postadress

VFU
Lisa Nyrén
E-postadress

Alexandra Attefors

Gastroenterologi
Antal Bajor
E-postadress

Hudkliniken
Christina Henriksson
E-postadress

Infektionskliniken
Anna Widell
E-postadress

Kirurgkliniken
Magnus Täreby
E-postadress

Kvinnokliniken
Katja Bergman
E-postadress

Jennie Larsudd

Barnkliniken
Simon Nyeboe
E-postadress

Neurologkliniken
Anders Larsson
E-postadress

Rehabiliteringskliniken
Árdis Ármansdottir
E-postadress

Jakub Banach
E-postadress

Reumatologkliniken
Martin Hedberg
E-postadress 

Senast uppdaterad: 2018-01-08 09:56