Högstadie- eller gymnasieelev

När man är ung kan det vara svårt att veta vad man ska göra i framtiden och vilka valmöjligheter som finns. Hos oss kan du få ett omväxlande och utvecklande arbete som också har stor betydelse för andra människor.

Vi gör olika insatser för att du som går i högstadie- eller gymnasieskola ska få insikt i hur det är att arbeta inom vård och omsorg. Genom nedanstående aktiviteter vill vi inspirera dig och öka din kunskap om vilka möjligheter som finns på Södra Älvsborgs sjukhus. 

Prao

Du som går i 9:an kan göra din PRAO på SÄS för att se dig omkring på våra verksamheter innan du gör ditt val till gymnasiet.  

Läs mer om prao

Feriepraktik

Du som går i gymnasiet och är intresserad av hur det är att arbeta på ett sjukhus kan under sommaren söka feriepraktik hos oss.

Läs mer om feriepraktik

Studiebesök

Vi tar emot studiebesök av skolklasser från högstadiet och gymnasiet som är intresserade av sjukvården. Målet med studiebesöken är att visa eleverna hur arbetet går till på en vårdavdelning eller inom annan verksamhet på SÄS. Representanter ifrån olika yrkeskategorier visar upp sina arbetsplatser och berättar om olika karriärvägar för att inspirera ungdomar till att i framtiden vilja arbeta inom vården. 

Ambassadörer gör besök på skolor

Vi gör även besök på högstadie- och gymnasieskolor, där representanter från olika yrkesgrupper besöker skolklasser för att inspirera eleverna till en framtida karriär inom vården. Syftet är att ge eleverna ökad kunskap om de olika vårdyrkena och hur det är att arbeta inom vården.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om olika yrken och utbildningar på Arbetsförmedlingens hemsida www.amv.se eller på Studera.nu http://studera.nu

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om utbildningsvägar.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34