Feriepraktik

Nyfiken på jobb i vården? Varje sommar erbjuder vi gymnasieelever feriepraktik inom olika verksamheter på sjukhuset. Du kan söka feriepraktik om du har sommaruppehåll under en pågående gymnasieutbildning i år.

Ansökan

Ansökan för sommaren publiceras under våren 2018.

Urvalet sker först med hjälp av lottning och därefter läser vi igenom det personliga brevet. Jämställdhet och mångfald är viktiga persperspektiv i rekryteringen.

Vad innebär det att vara feriepraktikant?

Du får lära dig om arbetsplatsen och prova på olika arbetsuppgifter och kanske blir du intresserad av ett yrke som du vill arbeta med i framtiden. Som feriepraktikant får du aldrig ersätta ordinarie personal utan du är en "extra resurs". Du får hela din praktikperiod gå bredvid en erfaren handledare, som finns med som stöd i det dagliga arbetet.

Under praktiken får du se hur arbetet går till på en vårdavdelning eller inom annan verksamhet inom den stora arbetsplats som Södra Älvsborgs sjukhus utgör. Praktikperioden är max fyra veckor och förlagd till dagtid, max åtta timmar, och pågår under juni-augusti. Ferieungdomar som varit här tidigare år har gjort mycket fina insatser och har varit mycket omtyckta och uppskattade.

Detta får du genom feriepraktiken

  • Kunskap om de arbetsplatser och yrken som finns inom SÄS.
  • Möjlighet till arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning under sommaren.
  • Förhoppningsvis väcker det ditt intresse för arbete inom vården.

Mer information om feriepraktik i Västra Götalandsregionen

Feriepraktikanter tidigare år

Kontakt

Anna-Carin Gustafsson, HR-specialist

Telefon
033 - 616 3200

E-post
E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-02-05 08:51