Utbildningsupplägg

För de fyra huvudplaceringarna finns särskilda verksamhetsbeskrivningar. Hitta mer information om verksamheterna under "Läs mer", längst ner på sidan. Det som gäller primärvårdsplaceringen kommer inom snart att publiceras.

För att säkerställa en bra AT-utbildning utgår SÄS och VG Primärvård från Socialstyrelsens målbeskrivning. 

Kvalitetssäkring utifrån två perspektiv

  1. Perspektivet AT-läkaren
    Bedömningsunderlag utgör en viktig del för att säkra att utbildningstjänstgöringen uppfyller de krav som ställs utifrån den samlade målbeskrivningen för AT-läkare.
  2. Perspektivet klinik
    Från och med maj 2007 gör AT-läkaren en webb-baserad utvärdering efter varje blockplacering som medför en snabb återkoppling till klinik.

Roll- och ansvarsfördelning

De yrkeskategorier som är viktiga under din AT-utbildning är;
AT-läkare, AT-chef, Klinikhandledare, Instruktör, Klinikstudierektor, Verksamhetschef, Sjukhusövergripande studierektor.  

Kompetensutveckling

Utbildning sker regelbundet på varje klinik och inom primärvården.

Dessutom;

  • Temaeftermiddagar med specifika ämnen en gång i månaden
  • Projektarbete
  • AT-lunch tillsammans med sjukhusövergripande studierektor och utbildningsledare en gång i månaden.
  • Akutdag i simulatormiljö på Östra sjukhuset

 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46