Vaccinationsmottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

mån - tor 14:30 - 16:00

Växeltelefon

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås
Plan 4
Ingång 8, Hiss 61

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Vaccinationsmottagning
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Patientinformation

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Vaccinationer utförs i första hand av vårdcentral och Läkargruppen i Borås. På vaccinationsmottagningen, Södra Älvsborgs sjukhus tas personer emot som har komplicerande faktorer kring vaccination, så som stor sjuklighet eller komplicerade omständigheter kring en resa, ett exempel är vid utlandstjänstgöring inom sjukvård.

Vi ger också telefonrådgivning till vårdcentraler, övriga kliniker inom sjukhuset och till allmänheten. Det arbetet utförs av sjuksköterskor och vid behov även läkare.

Söka vård hos oss

Du kommer i kontakt med oss genom att kontakta infektionsmottagningen via telefon. För  vaccinationer utan komplicerande faktorer hänvisar vi till vårdcentraler och Läkargruppen i Borås i första hand. Även för vaccination mot influensa hänvisas du till din vårdcentral.

Vid ditt besök hos oss

Anmälan sker i kassan på vår mottagning. Betalning kan ske med betalkort eller kontant, vi fakturerar inte. Besöket gäller hälsovård och besöksavgift och vaccinationskostnad ingår därmed inte i högkostnadsskyddet.

En besöksavgift tas ut när injektion ges av vaccin som medtagits till mottagningen eller om enbart medicinsk rådgivning ges, det vill säga om vaccination av någon anledning inte blir av i samband med besöket eller vid senare tillfälle. Recept som förskrivs (till exempel malariaprofylax) ingår i avgiften för vaccination och besöksavgift.

Avboka ditt besök om du inte kan komma. Om du uteblir från ditt besök får du betala besöksavgiften, via faktura.

Checklista inför ditt besök

Tänk på att ta med

  • kallelse
  • fotolegitimation eller annan id- handling, och eventuellt LMA-kort
  • eventuell medicinlista
  • tidigare vaccinationskort
  • WHO:s gula vaccinationsbevis

Om du har behov av tolk, ta kontakt med vår mottagningspersonal.

Vi som arbetar här

Läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, sekreterare, vårdenhetschef. På kliniken finns även undersköterske-, sjuksköterske- och läkarstudenter.

Ansvariga för mottagningen

Anna Hagborg, vårdenhetschef

Telefon
033 - 616 25 92

E-post 
E-postadress

Eva-Marie Boman, läkarchef

Telefon
033 -616 45 89

E-post
E-postadress

Mer om verksamheten

Klinik för hud- och könssjukdomar, infektion, vårdhygien och ögon

Patientinformation

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach


Senast uppdaterad: 2017-08-21 11:59