Understödd hemgång

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Understödd hemgång är ett team som utgår från strokeenheten, Neuro - och rehabiliteringskliniken, SÄS. Verksamheten riktar sig mot personer som nyligen insjuknat i stroke. Vi erbjuder rehabilitering i hemmet under 1 - 4 veckor efter utskrivning från sjukhuset.

Söka vård hos oss

Patienter med mild till måttlig stroke som har ett identifierat behov av specialiserad rehabilitering i hemmet erbjuds under sjukhusvistelsen möjlighet till Understödd hemgång efter utskrivning.

Vid ditt besök hos oss

Vårt team, fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska, besöker dig i ditt hem. Vid första besöket formuleras behandlingsmål utifrån ditt rehabiliteringsbehov. Därefter kommer vi tillsammans överens om vilka eller vem i teamet som kommer att hålla i rehabiliteringen och i vilken omfattning.

Fördelar med rehabilitering i hemmet:

  • Möjlighet att träna i välkänd miljö, i situationer där man ska leva och fungera.
  • Möjlighet att få hjälp/stöd att hitta rätt aktivitetsnivå som stärker den egna förmågan i vardagen och ger ökad självständighet och ökat självförtroende.
  • Möjlighet till stöd och information till närstående som på ett naturligt sätt kan vara delaktiga i rehabiliteringen om de önskar.

Checklista inför ditt besök

  • Avboka besök om du får förhinder. Kontaktuppgifter finner du i broschyren (pdf) som du fått på sjukhuset.

Vi som arbetar här

Arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska med specialkunskaper inom området stroke. Vid behov har vi tillgång till stöd från klinikens dietist, kurator, logoped och läkare.

Ansvariga för mottagningen

Therese Mybeck, vårdenhetschef

Telefon
033-616 35 20

E-post
E-postadress

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Senast uppdaterad: 2017-08-21 11:58