Smärtresursmottagningen

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontid: Måndag - torsdag 09.00 - 11.30.

Växeltelefon

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås
Ingång 10

Vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Södra Älvsborgs Sjukhus Smärtresursmottagning
Arbetsterapin Rehab Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

På Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås finns SmärtResursmottagningen för patienter med långvarig smärta. Teamet har nära samarbete med sjukhusets Smärtteam. I SmärtResursen arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, läkare och psykolog. Teamets arbete syftar till • Att ge dig redskap att hantera din smärta och dess inverkan på ditt dagliga liv. • Att du kan bibehålla eller förbättra din funktions- och aktivitetsförmåga.

Söka vård hos oss

Ditt ärende aktualiseras via läkare på den avdelning på SÄS där du vårdas, alternativt via läkare på sjukhusets Smärtteam. 

Vid ditt besök hos oss

Initialt träffas du och någon/några från teamet för ett samtal. Om åtgärder är aktuella, genomförs en kartläggning av vilka behandlingsinsatser som du kan ha behov av samt hur dessa bäst kan samordnas. Därefter upprättas en rehabiliteringsplan. Behandlingsalternativen kan finnas inom slutenvård, primärvård eller hos privata aktörer.

Vi som arbetar här

Teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, läkare och psykolog.

Ansvariga för mottagningen

Lars Björk

Telefon
033-616 1432

E-post
E-postadress 

Hälsocoach online

Stärk din hälsa och må bättre i vardagen
(från 16 år och uppåt)

Boka din egen hälsocoach

Senast uppdaterad: 2017-11-23 15:12