Myocardscintigrafi

Vid Myocardscintigrafi "ser" vi skillnader i syresättning av hjärtmuskeln vid arbete och i vila. Med det radioaktiva läkemedel som vi ger kan man "se" det som händer. Radioaktiviteten finns i din kropp men minskar hela tiden. Det är helt borta efter 1-1,5 dygn. Därför bör du inte umgås på nära håll (1-2 meter) under längre tid (mer än 15 minuter) med barn och gravida. De har betydligt högre celldelning än vuxna och är känsligare för strålningen.

Undersökningen innebär att man får ett radioaktivt läkemedel injicerat i ett blodkärl under tiden som du cyklar. Det är meningen att du ska göra ditt yttersta (alltså bli väldigt trött och ansträngd). Läkemedlet känns inte, men det gör att vi kan ta bilder på upptaget i skelettet.  Kan du inte cykla eller av andra medicinska skäl inte kan så får du istället ett läkemedel som gör att ditt hjärta jobbar extra en stund.

Efter belastningen (cycklingen eller läkemedlet) tar vi bilder på upptaget i hjärtmuskeln med en gammakamera. Man ligger på en brits med armarna ovanför huvudet. Det tar cirka 15 minuter.

Har du smärtor som gör det svårt att ligga stilla på rygg behöver du ta din smärtstillande medicin innan.

Man bör inte hålla barn i famnen under undersökningsdagen.

Svaret får du från den läkare som remitterat dig hit.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:36